OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1) Nákup zboží
V našem e-shopu můžete zboží nakupovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Seznam zboží je pravidelně aktualizován. Veškeré akce platí vždy do vyprodání zásob (není-li uvedeno jinak). Veškeré zboží je nabízeno se zárukou 24 měsíců.

2) Objednání zboží

Řádně vyplněná a odeslaná objednávka je závazná.

 • Během 24 hodin bude objednávka potvrzena e-mailem, ve kterém upřesníme expedici zásilky + její doručení.
 • Expedujeme 1-3 dny od přijetí objednávky.  O odeslání Vás informujeme emailem se sledovacím číslem zásilky.
 • Po odeslání objednávky budou údaje o objednávce odeslány na server Heureka.cz, ktery následně zákaznikovi do několika dnů odešle dotazník o spokojenosti se službami internetového obchodu www.bachovky.eu.
 • V případě, že nebudete poštovním doručovatelem zastiženi, měl by Vám zanechat oznámení o uložení zásilky na poště. Pokud během 7 dnů od obdržení informačního emailu nemáte o zásilce informaci od České pošty, neprodleně nás kontaktujte. Vyhrazujeme si právo při objednání zboží na dobírku a nevyzvednutí si zboží, vymáhat částku, kterou jsme byli nuceni uhradit České poště za zaslání objednaného zboží na naše náklady. V případě neuhrazení částky, umístění do sekce dlužníci.

3) Prodávající

MUDr. Barbara Marcaníková, Divnice 98, Slavičín, 763 21, IČO: 03654079, zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Luhačovice. Nejsem plátce DPH.

4) Kupující

Koncový uživatel. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

5) Kupní smlouva

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě odeslané elektronické objednávky. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

6) Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo stornovat objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

7) Vrácení zboží

Zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14-ti dnů (§53 odst.7 OZ) po převzetí neporušené a s doklady o koupi. Zboží můžete zaslat poštou na kontaktní adresu (ne na dobírku) nebo vrátit osobně. Po převzetí zboží Vám bude vrácena cena zboží na Váš bankovní účet do pěti pracovních dnů ode dne převzetí. Při osobním doručení vrátíme příslušnou částku ihned.

8) Reklamace

Záruční doba 24 měsíců začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, doporučujeme tyto skutečnosti sdělit písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku jeho používáním. Dojde-li k výměně zboží za nové, na které je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nového zboží. V případě opravy zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

S reklamací se obracejte vždy na nás. V případě, že dopravu reklamovaného zboží realizujete sami na vlastní náklady a reklamace bude oprávněná, budete moci požadovat i oprávněné výdaje na dopravu(bude nutné písemně doložit - např. účtenka za poštovné). Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží k prodávajícímu a končí vyřízením reklamace u prodávajícího.

Reklamace musí obsahovat:
Název reklamovaného zboží, konkrétní popis závady, reklamované zboží, kopii dokladu o koupi(faktura), záruční list(pokud byl součástí balení), adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás(telefon, popř. email).

9) Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zveřejněním a zneužitím.

Uskutečněním objednávky v internetovém obchodě dáváte najevo, že souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

10) Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Výše uvedené podmínky jsou platné od 1.4.2010.

Právní ochrana - upozornění:

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.bachovky.eu je MUDr.Barbara Marcaníková.

Obsah těchto internetových stránek (zejména veškeré texty, fotografie, design, grafiky, databáze i označení zboží) je chráněn právními předpisy, zejména autorským právem, právem na ochranu v hospodářské soutěži a trestním právem. Jakékoliv kopírování, rozmnožování, rozšiřování, úprava, sdělování veřejnosti, či zpracovávání i části obsahu těchto internetových stránek, tedy i fotografií a textů, pro komerční účely se zakazuje. Porušením tohoto zákazu mohou být porušena autorská práva, práva týkající se ochranných známek a jiných označení, dále toto jednání může být kvalifikováno jako nekalá soutěž a rovněž může zakládat i trestněprávní odpovědnost. Jakákoliv škoda vzniklá v souvislosti s porušením tohoto zákazu bude vymáhána renomovanou advokátní kanceláří.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu bachovky@bachovky.eu.
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
YzEzNGFlZ